ISDE Subsidie

Om als particulier in aanmerking te komen voor de ISDE subsidie dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • u heeft een geldig Burgerservicenummer (BSN)
  • u bent in het bezit van een DigID
  • De airconditioner is na 1 januari 2020 aangeschaft. (de datum van de koopovereenkomst en niet de betaaldatum is hierbij leidend)
  • De ISDE-aanvraag moet binnen 6 maanden na aanschaf/installatie worden ingediend.
  • Het betreft een nieuw apparaat en het apparaat is uw eigendom; u kunt dit met een bewijs van aanschaf en een betaalbewijs aantonen
  • Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd

Een apparaat voor een nieuwbouwwoning komt niet in aanmerking als deze nodig is om aan de wettelijke EPC-eis te voldoen. U mag het apparaat niet verwijderen binnen een jaar na de datum van de beslissing.
U kunt een bewijs overleggen dat het apparaat door een deskundige installateur is geïnstalleerd. Dit bewijs kan bijvoorbeeld een factuur van een aannemer of installateur zijn. Per apparaat doet u een aparte aanvraag.