EIA Subsidie voor bedrijven

EIA Subsidie voor bedrijven

Bespaar op de investeringskosten van een warmtepomp door gebruikmaking van de EIA- Subsidie 2020 voor bedrijven.

Hoe werkt het?

Met EIA 2020 kunt u 45% (in 2018 was dit nog 54,5%) van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Het netto EIA-voordeel is ongeveer 11% van de investeringskosten.

Wanneer kunt u profiteren van de EIA?

 • U heeft een onderneming voor eigen rekening en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland
 • U investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst en dat minimaal € 2.500 kost
 • U dient de EIA subsidieaanvraag binnen drie maanden na het verstrekken van de opdracht in

Welke kosten komen in aanmerking?

U kunt EIA toepassen op kosten van (onderdelen van) bedrijfsmiddelen die aan de energieprestatie-eisen voldoen. Ook voorzieningen die technisch noodzakelijk zijn voor deze bedrijfsmiddelen en die u alleen daarvoor gebruikt, vallen onder deze kosten. Voldoet een bedrijfsmiddel aan de energieprestatie-eisen, dan komen de volgende kosten in aanmerking voor de EIA subsidieregeling.

Aanschafkosten

 • Aankoopsom, inclusief kosten die u betaalt aan derden om het bedrijfsmiddel bedrijfsklaar te krijgen, bijvoorbeeld montagekosten.
 • Omzetbelasting die u aan leveranciers betaalt als u omzetbelasting niet kunt verrekenen.

Voortbrengingskosten

 • Arbeidskosten van uw eigen werknemers, ingehuurde medewerkers en loonwerkers die het bedrijfsmiddel produceren of installeren
 • Kosten voor materialen uit uw magazijn of onderdelen van het bedrijfsmiddel die onder uw regie worden gekocht en geïnstalleerd
 • Omzetbelasting die u aan leveranciers betaalt als u omzetbelasting niet kunt verrekenen

Kosten van aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen

 • Aanschaf- en montagekosten voor nieuwe materialen. Activeer deze kosten wel op de balans

Kosten voor een energieadvies of EPA maatwerkadvies

 • De voorwaarden die hieraan verbonden zijn, vindt u in hoofdstuk 3, bij onderdeel G

De kosten die niet in aanmerking komen zijn

 • Kosten voor bedrijfsmiddelen die eerder zijn gebruikt
 • Kosten voor grond, woningen*, personenauto’s en vaartuigen die een andere bestemming hebben dan beroepsvervoer, dieren, effecten, vorderingen, goodwill, vergunningen, ontheffingen, concessies en andere publiekrechtelijke dispensaties
 • Onderhoudskosten